1 Funn av asbest ved rehabilitering av et toalett

Håndteringen av dette fra firmaet som er ansvarlig for rehabiliteringen har vært fullstendig i forhold til gjeldende retningslinjer. Aks-basen for 4.trinn er nå avsperret/forseglet inntill videre utredninger og sanering kan foregå. Det er kun en liten del av en plate inneholdende asbest som er slått ned. Asbest er kun skadelig i støvform, og kun ved å puste det inn. Asbest i fast form er ikke skadelig. Se https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/

Det er akkurat nå et spesialfirma (Mycoteam) innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger som utreder dette videre. Undersøkelsen av rommet har påvist asbest. Dette er under Arbeidstilsynets grenseverdier for fiber i luft etter sanering, men over folkehelseinstituttet sin normverdi for asbestfiber i luft. Det er altså snakk om lave verdier , men vi vil holde lokalet forseglet til det har blitt sanert av spesialister. Siden dette tidligere har vært et tilfluktsrom er det ingen fare for spredning via ventilasjon, siden dette er et lukket system som bare har avtrekk rett ut i friluft.

Mycoteam fortsetter videre utredninger.

Når firmaer driver rivearbeider på skoler jobber de innen forseglede og avsperrede områder så man kan minimere risiko for at noe helseskadelig skal kunne skje med omgivelsene.  Vil derfor presisere nok en gang at byggefirmaet har håndtert dette på en forbilledlig måte, og at det kun er en liten del av en plate med asbest som har blitt revet med tilhørende støvutvikling i et begrenset og avsperret område i tilknytning til aks-basen på 4. trinn.

I alt videre rehabiliteringsarbeid vil det testes av spesialfirmaer, og eventuelt saneres, i forkant av selve rivearbeidet. Bredtvet skole ble omfattende rehabilitert i 2008-10 og ble i forbindelse med det sanert for asbest, men i bygg av denne størrelsen (ca 7000 kvm) som er 30 år eller eldre, kan det alltid være en risiko for å finne materialer inneholdende asbest selv om det er gjort store rehabiliteringer tidligere. Dette er blitt, og vil bli, håndtert i forhold til de strenge retningslinjene for dette, slik at alle elever og ansatte har et trygt og godt inneklima.

På grunn av situasjonen vil også lagrene tilhørende denne basen rammes av denne midlertidige forseglingen. Dette vil gå ut over musikkøvinger, da lagrene til musikken er i tilknytning til denne basen. Ansvarlige i korpset varsles om dette.

Det er akkurat nå ikke mulig å si hvor lang tid det vil ta før vi kan åpne aks-basen for 4.trinn, men vi vil gi dere fortløpende informasjon om situasjonen.

Vi presiserer at det ikke er noen helsefare forbundet med å oppholde seg i de øvrige lokalene på Bredtvet.

Mvh

Magnus Kristiansen

Rektor Refstad skole