Infoskriv 3

Hei
Nå nærmer det seg skolestart med stormskritt, og ting utvikler seg i et rasende tempo på Bredtvet. Det er tilnærmet døgnkontinuerlig drift om dagen for å bli ferdige med alt, og veldig mye kommer til å være ferdig til skolestart.

Vi jobber på spreng med busskabalen om dagen og forstår at det er mange spørsmål rundt dette. Det er en ekstremt komplisert kabal som blir påvirket av utrolig mange ting, som timeplaner, busskapasitet, hel- og halvdagsplass på AKS, foresattes forskjellige ønsker, bemanning, hvor mange som skal ha reisekort, antall uketimer per trinn o.s.v. Alt dette virker inn på hverandre gjensidig. Timeplaner virker inn på bussavganger, bussavganger inn på timeplaner, antall som velger reisekort på busskapasitet, antall som velger hel og halv plass på AKS sett opp mot kapasitet på bussene o.s.v. o.s.v.

Jeg skal her likevel prøve å skissere hvordan det mest sannsynlig vil se ut, uten at dette er endelig før om noen dager. Vi må ha en innkjøring på dette med busstransport, og skal fortløpende justere oss for å få et bedre og bedre tilbud.

Det legges i første omgang opp til at første buss for de som skal på AKS om morgenen har avgang kl 0730. Vi legger pr. nå opp til at 6. og 7. trinn vil ha avganger kl 0745, 3. og 4.trinn kl 0800, og 1., 2. og 5. trinn avgang kl 0815.

De elevene som ikke velger reisekort på 5.-7. trinn vil i utgangspunktet få buss direkte tilbake rett etter undervisning. Stort sett avgang mellom kl 1330-1400 fra Bredtvet.

Det vil så antagelig bli lagt opp til avganger rundt kl 15.30, 1600 og 1630 for de som går på AKS. (Halvdagsplass i AKS er 12 timer i uken, også i ferier 2x6 timer. Det er ikke anledning til å benytte morgenåpning ved halvdagsplass.)

Dette er en skisse for hva vi ser for oss, og den må tas med stort forbehold, men mest sannsynlig vil det ligne mye på dette.

Det er lagt opp til at bussrutene som kjører til ordinær skole vil korrespondere med starttidspunkt på ordinær skole (altså, i motsetning til AKS/AKS-tid). Vi vil helt sikkert klare å få med barn som unntaksvis ikke rekker bussen. De vil gå glipp av verdifull undervisning, men vi skal stort sett klare å få de med på neste løft.

Det har også kommet spørsmål om den veien ved siden av fengslet som er 150-200 meter. Denne er privat, men vi vil gjøre en forespørsel om brøyting. Det vil uansett neppe være problematisk for 10-12 åringer å ferdes på denne veien om vinteren. Vi ser på muligheter for sykkelparkering på grusbanen på Bjerke travbane, men det er ikke avklart enda. Avstigningen på grusbanen på Bjerke travbane vil være bemannet om ettermiddagen når bussene ankommer Refstad.

Det har også kommet spørsmål om skolepatruljen. Dette vil vi diskutere med FAU i slutten av denne uken. Vi skal jobbe for en sikker skolevei for våre elever.

Vi hadde også ønsket å arrangere en besøksdag i slutten av denne uken, den må dessverre utgå p.g.a. sikkerhetsmessige hensyn. Det vil foregå hektisk byggeaktivitet her helt frem til skolestart med bruk av tunge maskiner etc, så det var ikke tilrådelig.

Vi håper dette skaper noe mer klarhet i hvordan vi tenker rundt busstransporten og utfordringene for å treffe flest mulig på en best mulig måte.

Oppstart på mandag vil være i henhold til busstidene vi får fastlagt. Dette vil for 2.–7. trinn være en ordinær dag med ordinære tider for å få inn rutiner og god logistikk med en gang. For 1. trinn vil det settes opp busser fra grusbanen kl. 0930, med retur fra Bredtvet kl. 1300. I løpet av uken vil dere motta planer med endelige tider.

Skissene som er forespeilet er med et sterkt forbehold om endringer.

 

Mvh
Magnus Kristiansen