Infoskriv 2

Hei igjen alle sammen!

Håper ferien har vært flott! Nå nærmer det seg skolestart og på Bredtvet er det full aktivitet nesten døgnet rundt. Det har vært jobbet siden tidlig i sommer med å få på plass en trygg og god skyssordning for elevene våre. Vi er nå trygge på at dette kommer i orden til skolestart.

AKS har denne uken startet opp på Løren skole, og det har etter det vi har sett selv, og de tilbakemeldingene vi har fått, vært en god oppstart for de elevene som har vært der. Vi har de siste dagene pratet med en del foresatte på AKS på Løren skole og avholdt et møte med FAU. Vi opplever en positivitet og fleksibilitet hos dere foresatte som vil være til uvurderlig hjelp for å få dette prosjektet i havn på en flott måte.

I går hadde vi befaringer av lokasjoner for av– og påstigning ved skolene. Vi fikk samtidig møtt representanter fra busselskapet og avklart mye praktisk i forbindelse med busstransporten av elevene. Vi opplever det som positivt at busselskapet som er valgt (Oslobuss) har to liknende pågående oppdrag med skoleskyss i Oslo.  De gjorde et veldig godt og seriøst inntrykk. Det var tydelig at de hadde gode erfaringer og stor rutine med denne type oppdrag. For oss har det vært førsteprioritet med sikkerhet for alle, og ikke minst de yngste elevene. De vil bli ivaretatt med ekstra seteputer og belter. Oslobuss har også faste sjåfører som kjører på vårt oppdrag.

I dag begynte arbeidene med å bygge om hele på-/avstigningsområdet på Bredtvet, slik at elevene blir sluppet av og sluset rett inn i skolegården. Her vil de ikke være i trafikken i det hele tatt. Det vil være voksenpersoner på hver buss i tillegg til bussjåføren. I tillegg vil det være flere voksenpersoner ved påstigning og avstigning.

Nå har vi også fått avklart at vi får bruke den påstigningen/avstigningen ved Refstad skole som vi ønsket oss mest. Bjerke Travbane har vært så utrolig hjelpsomme at de har stilt grusbanen rett overfor Refstad skole til disposisjon for oss (vi må bare ha et alternativ fra Refstad skole i 5-7 virkedager i forbindelse med at det gjennomføres en stor hesteauksjon på grusbanen ved Bjerke Travbane). Hovedløsningen på grusbanen vil medføre at alle elevene vil få en bilfri av- og påstigning på Refstad også. Her vil vi lage avsperringer som ivaretar sikkerhet, i tillegg til at alle elever mer eller mindre møter opp på samme sted som de gjorde tidligere på Refstad skole. Da kan dere foresatte som kjører barn til skolen slippe av barna deres ved Refstad skole som før. For følgegrupper og andre foreldre som følger barna sine vil det bli nesten samme avlevering og henting som tidligere. Med denne løsningen foregår alt i kjente omgivelser og vi slipper all trafikk ved av-/påstigningsplass. Reisetiden med buss blir også vesentlig kortere enn alternativer i Økern Torgvei. Kjøretid med bil på denne strekningen er 7-8 min. Estimert til 10-12 min med buss.

Vi er veldig glade for å ha på plass trygge og gode av/påstigningsplasser på begge skolene.  Løsningene er vesentlig bedre enn tilsvarende løsninger vi har sett på skoler med midlertidig skoleskyss. Vi er i tett dialog med FAU om den praktiske avviklingen av busstransporten, slik som tider osv. Dette vil vi komme tilbake til så fort vi får det på plass. Og for å understreke det igjen, så er vår hovedprioritet å lage en trygg og sikker skolevei for alle elever, og ikke minst de yngste.

Det har også vært noen spørsmål om uteområdene. Disse blir per nå vesentlig oppgradert, både estetisk, men ikke minst i form av sittegrupper, ballbinge, ballvegg, basketstativer, utebordtennis, voltrekker stor hexagonhuske (huske med 8 husker i sirkel der de husker mot hverandre). Og sist, men ikke minst, et stort lekeapparat med veldig mange funksjoner og utfordringer. I tillegg til dette har vi store grøntarealer, akebakker ved snø og et nærområde med skog og gressletter. Det vil settes opp bom så det ikke vil være muligheter for kjøring inn i skolegården. Noe av dette vil være på plass til skolestart, og det aller meste er på plass innen høstferien. Det er kun pga. bestillingstid på varene, og ikke pga. kapasitet til å gjøre arbeidet.

Mange har strukket seg langt hos Utdanningsbygg og entreprenører for å få til dette i ferien. Vi kommer på kort tid til å få et flott uteområde som er mye bedre enn Refstad, med unntak av tilgangen vi hadde til idrettsanlegget til Hasle /Løren. En annen god nyhet er at vi får to egne gymsaler, og flotte moderne sanitærfasiliteter i forbindelse med disse.

Vi får også et pavilijongbygg for å få den kapasiteten vi trenger. ¾ av dette bygget står ferdig til skolestart. Den siste delen kommer på plass i løpet av høsten, alt ettersom hvor rask saksbehandlingstid det er i de forskjellige organer som skal godkjenne slike (f.eks. hos Arbeidstilsynet).

Vi vil begynne å bruke den delen som er ferdig til skolestart. Når alt er ferdig, vil pavilijongen inneholde ett klassetrinn, helseavdelingen (helsesøster, lege med alle fasiliteter) og den byomfattende spesialavdelingen vår. Den første delen av pavilijongen er kun to år gammel, mens den siste delen er helt ny, så fasilitetene her blir også meget gode.

Vi legger opp til en frivillig besøksdag for elever og foresatte fredagen før skolestart. Vi kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt og hvordan dette blir gjennomført.

Vi gleder oss til å se dere igjen snart, og vil sende ut informasjon fortløpende i de to ukene frem til skolestart.


Mvh

Magnus Kristiansen
Rektor Refstad skole