Infoskriv 1

Hei alle sammen,

Håper alle har hatt en fin ferie så langt på tross av all usikkerhet rundt Refstad skole.
Når situasjonen dessverre har blitt som den er, er vi veldig glade for at vi har kunnet holde skolen samlet på ett sted. Flere alternative lokasjoner var oppe til diskusjon mellom Undervisningsbygg og Utdanningsetaten, men de alle innebar deling av skolen på flere steder og/eller skolebygninger som var i mye dårligere stand eller hadde vesentlig lengre reisevei. Så midt oppe i denne uheldige situasjonen er vi veldig fornøyd med at valget falt på Bredtvet skole når vi ser på alternativene. Vi er sikker på at alle vil trives her, selv om vi selvfølgelig ønsker å ha skole på Refstad.

Bredtvet skole har en flott beliggenhet og er skjermet fra biltrafikk. Her finnes store grøntområder, og små skogholt med kort avstand til marka. I nabolaget har vi både barnehager, kvinnefengsel, en kirke og noen rekkehus. Så vidt vi kan se så er det veldig lite trafikk i forbindelse med hovedatkomsten til skolen. Det som vil være av trafikk er skolen sin egen og barnehagene sin. Med andre ord sannsynligvis mindre trafikk enn på Refstad skole, siden de fleste kjører buss.

Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom. Det er fine fellesarealer, spesialrom og dobbel gymsal. Det blir også satt opp en paviljong i tilknytning til hovedbygget for å øke romkapasiteten. Siden vi ikke vet når det er mulig å komme inn på Refstad skole har Undervisningsbygg bestilt nytt inventar til alle elever. Infrastrukturen på IKT-siden skal også være like god på Bredtvet, så vår digitale satsning og bruken av ipad i undervisning blir ikke berørt. Vi får mye hjelp fra både Undervisningsbygg og Utdanningsetaten, og opplever at de gjør alt de kan for at vi skal tilby en god skole med gode fasiliteter for elever og ansatte ved Refstad skole.

Uteområdene er store og blir oppgradert og tilpasset en barneskole med både lekeapparater, husker, ballplass, samt at områdene ute generelt vil bli gjort enda bedre i stand. Skolebygningen blir også malt utvendig denne sommeren. På grunn av tidsaspektet, vil ikke alt være på plass til skolestart, men komme gradvis på plass utover høsten.

Mange har naturlig nok flere spørsmål rundt skyssordningen. Dette er nødvendigvis ikke helt på plass enda, men vi vil ha en ansatt på skolen som kun driver med koordinering og oppfølging av dette opp mot dere foresatte, busselskap, ansatte og ikke minst avviklingen av selve transporten. Her vil sikkerhet ha høyeste prioritet. Det er flere skoler i dag som har skyssordninger pga. rehabilitering, og disse erfaringene vil vi bygge videre på. FAU som organ for alle foresatte vil bli tett involvert i denne prosessen. Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om dette når det foreligger.

Å flytte en skole med 800 elever og ansatte er en enorm operasjon, og mange jobber hardt gjennom sommeren for å få mest mulig på plass og i orden før skolestart. Vi håper allikevel at dere vil være tålmodig med oss om ikke alt er helt på plass til oppstart.
Vi skal lage veldig god skole med lokalisering på Bredtvet også fra første skoledag.

Vi legger opp til en frivillig besøksdag for elever og foresatte uken før skolestart, slik at det er mulig å se skolen og nærområdene før skolestart. Vi kommer nærmere tilbake til tidspunkt. Foreldremøter vil også bli avholdt på trinnet i løpet av de to første ukene etter skolestart.

Angående skolebygget på Refstad er det dessverre ikke noe nytt. Det er fullstendig sperret av. Det er ikke ventet noen rapport fra det uavhengige rådgivende byggingeniørfirmaet før tidligst i september. Det er visst så kompliserte beregninger at det var det tidligste de kunne si noe om dette. Det står ikke på Undervisningsbygg med fremdriften. Med en gang vi får konkret informasjon rundt situasjonen vil vi videreformidle til dere. Andre spørsmål angående skolebygget må fortsatt rettes til UBF, men de vet per nå ikke noe ytterligere før den omtalte rapporten foreligger. Vi forholder oss per dags dato til at vi skal drive Refstad skole på Bredtvet i ett år, og ser med stor spenning frem til videre avklaringer rundt bygget.

Vi vil holde dere informert etter hvert som ting kommer på plass mot skolestart.

Ha en fortsatt god ferie!

Mvh

Magnus Kristiansen
Rektor Refstad skole