Informasjonsmøte om skolebygget på Refstad og drift på Bredtvet

Hei,

Som lovet har vi nå fått satt opp et felles informasjonsmøte om veien videre for Refstad skole.

Dette møtet vil bli avholdt på Kuben videregående skole (auditorium Sentralen) tirsdag 4. juni kl. 19.00.

Møtets innhold vil være prosessen videre med skolebygget på Refstad, samt skoledriften i perioden frem til ny skole står ferdig. Det vil være representanter fra Undervisningsbygg (utviklingsseksjonen som har overtatt prosjektet nå, samt noen som er involvert i Bredtvet), i tillegg til personer fra Avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten (de er bestillere av prosjektet). Vår områdedirektør Wenche Savalov kommer, og selvsagt undertegnede og andre representanter fra skolen. Driftsstyret ved skolen, ved leder og foresatt Jens Magnus Jensen, og leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen, Torunn Graftås, vil også inneha en aktiv rolle både før og etter møtet.

For at vi skal få til et konstruktivt møte som treffer flest mulig med de tingen dere lurer på, må dere sende inn spørsmål til FAU-leder Torunn Graftås innen utgangen av onsdag 22.mai. Spørsmål sendes til: refstadskolefau@gmail.com.

For at dette skal bli et fremtidsrettet møte, oppfordrer vi dere til å ha dette perspektivet i spørsmålene som sendes inn.

Vi håper flest mulig har anledning til å delta på dette møtet. Det vil være viktig for deres barns skolehverdag i årene som kommer, samt oppbyggingen av en moderne nærmiljøskole for et bomiljø i sterk vekst.