Informasjon 25.02.19

Hei

I disse dager blir det avholdt foreldremøter for alle trinn. Noen ble avholdt uken før vinterferien og resten avholdes fortløpende denne uken. For at foreldremøtene i minst mulig grad skal dreie seg om informasjon vil vi i dette skrivet komme med opplysninger om de emnene som har blitt etterspurt, og noen som kan være av interesse for de fleste.

Som det har ligget i kortene en lang stund har vi nå fått offisielt bekreftet at vi blir på Bredtvet også neste skoleår. Som de fleste av dere sikkert vet, så pågår det nå utredninger for å avklare om bygget må totalrehabiliteres eller det skal bygges ny skole. Anbefalingen til hvilket alternativ man ser som mest hensiktsmessig skal foreligge senest 1.mai. Endelig beslutning tas i forbindelse med revidert kommunebudsjett i juni. Vi vet at det pågår forberedelser for begge alternativene, så man ikke trenger å starte en prosess fra begynnelsen igjen uansett hvilket alternativ som blir valgt.

Både FAU, Driftstyret og skolens administrasjon følger denne prosessen tett for å få en best mulig løsning både bygningsmessig og tidsmessig.

På Bredtvet faller stadig mer på plass. Denne uken tas de nye pavilijongene i bruk, og vi får da en veldig god løsning og standard på lokalene til alle elevene.

Nå er også lokalene i forbindelse med rehabilitering av toalettene ved AKS-base trinn 2 og 4 sanert for asbest, og de nye målingene viser at det er helt fritt for asbest. Det har også vært omfattende testing i vinterferien i store deler av resten av bygget. Så langt er det ingen funn som tilsier at det er noen videre utfordringer på Bredtvet skole. Siden bygningsmassen er så stor skal det testes litt mer for å være på den sikre siden. Når det foreligger en endelig rapport om kort tid kommer vi tilbake til det.

Uteområdet skal også videreutvikles utover våren med mulig amfi, og flere mindre lekeapparater og muligheter for basket, samt videre generell oppgradering av uteomerådet. Det vil gi oss et vesentlig bedre uteområde enn vi hadde på Refstad skole.

Vi vil holde dere fortløpende oppdatert om disse sakene videre når det skjer vesentlige endringer/oppdateringer. Skolen har hele tiden en særs tett dialog med både FAU og DS.

 

På grunn av flyttingen til Bredtvet er det noen ting som ble satt litt på hold. En av de var en mer ensrettet kommunikasjon med bruk av færre kommunikasjonskanaler.

 Vi vil nå ta i bruk Skolemelding som den primære kommunikasjonskanalen.

Våre lærere har fått beskjed om å bruke Skolemelding i kontakten med dere foresatte, i størst mulig grad. 

Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Med Skolemelding kan foresatte og eldre elever få informasjon fra skolen "rett i lomma". Her kan lærerne sende melding (også med vedlegg) til foresatte, som igjen ev. kan besvare dersom meldingen åpner for det. 

Foresatte som tar i bruk appen kan sende meldinger direkte til læreren slik som ved e-post. Skulle foresatte likevel ha behov for å sende en vanlig e-post, kan dette fortsatt gjøres og vil bli behandlet på den kanalen, men vi ønsker primært at Skolemeldingstjenesten brukes.


Slik laster du ned appen:
Last ned Skolemelding til telefon eller nettbrett. I App Store/Google Play søker foresatte opp "Skolemelding foresatte". Ansatte og elever kan laste ned "Skolemelding elev og ansatt". 

 

Enkel pålogging og pushvarsler:
Du kan logge deg på med en firesifret kode, som du velger selv. Første gang du som foresatt bruker appen må du logge deg inn via ID-porten, og lage en egen PIN-kode. De neste gangene du bruker appen, trenger du bare oppgi PIN-koden din. Elever og ansatte logger seg på med Feide første gang. 

Appen gir mulighet for pushvarslinger, slik at du får varsel på telefonen/nettbrettet om at "Du har fått en ny melding" når skolen har sendt deg noe.

Dersom du som foresatt har flere barn, kan du kjapt få oversikt over hvilke meldinger som gjelder hvilket barn ved å filtrere meldinger på ett barn om gangen.

Melde fravær:
Hvis du som foresatt har sykt barn, kan du melde fravær i appen eller i Portalen. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer.
Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 
Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær".
Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skole det gjelder. Skriv beskjeden, og trykk Send. 

Det er også mulig for foresatte i grunnskolen å melde fravær via SMS.  
Send tekstmelding til +47 41716112. 
Skriv: LOR <klasse> <din melding, husk elevnavn>
Eksempel: LOR 1C Ola kommer ikke i dag

Bruk ikke appen eller øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo til å sende sensitive personopplysninger.

En del av Skoleplattform Oslo:
Vi oppfordrer foresatte og elever til å laste ned appen, fordi det gir et godt overblikk over beskjedene fra skolen. Hvis du likevel ikke ønsker å laste den ned, kan du fortsatt motta meldingene fra skolen på e-post. Du kan også lese meldingene i Portalen i Skoleplattform Oslo. Pålogging skjer via skolens hjemmeside, refstad.osloskolen.no.

Hvis du ønsker å skru av den automatiske videresendingen av meldinger til e-post, kan du gjøre det i appen eller i Portalen under Min profil.

Hvis du som foresatt oppdager feil i e-postadressen din eller liknende: Ta kontakt med skolen.

Vi har også mottatt noen henvendelser vedrørende ødelagte deksel til læringsbrettene. Hovedsakelig gjelder disse at «flappene» bak læringsbrettene (de som gir støtte for god skrivestilling) er ødelagte. Leverandøren av dekslene har innrømmet lav kvalitet på «flappene» og vi har en avtale om at disse erstattes ved behov. Det har likevel vært en utfordring at leverandøren har brukt lang tid på å levere, og at elever derfor har måttet klare seg uten i perioder. Dette er ikke en akseptabel situasjon for oss, og vi er nå i dialog med leverandøren angående et nytt deksel med høyere kvalitet. Det er viktig for oss at dekslene både gir god beskyttelse og mulighet for god skrivestilling.

 

Andre skoler vi har vært i dialog med har opplevd de samme utfordringene med dekslene. Enkelte skoler har kjøpt inn separate støtter for god skrivestilling, og har god erfaring med disse. Mens vi jobber videre med eventuelt å anskaffe nye deksel vil elever med ødelagte «flapper» få utdelt separate støtter.

Enkelte har også lurt på om skolen vurderer å kjøpe inn tastatur til læringsbrettene. Erfaringene vi har gjort oss er at elevene skriver godt direkte på læringsbrettene. Erfaringsutveksling med andre skoler tilsier også at dette har fungert godt. Elever med behov for tastatur som en del av tilrettelagt skriveopplæring vil naturligvis fortsatt få utdelt dette, men vi vil ikke kjøpe inn tastatur til alle.

I tråd med god pedagogisk praksis bruker lærerne en rekke læringsmidler og kilder i undervisningen. I den forbindelse har vi som skole ikke vært flinke nok til å oppgi kildene våre i tråd med retningslinjene for kildebruk. Vi har hatt en gjennomgang angående dette, og vil bestrebe oss på å gjøre det riktig fremover.

Som dere skjønner så skjer det mye på skolen, og det er en spesiell skolehverdag,  men elevene rapporterer om at de trives veldig godt. Faktisk har vi mer positive tall på  elevnes opplevde trivsel enn når vi var i skolebygget på Refstad. Det skal vi jobbe knallhardt med å videreutvikle. Vi har stor forståelse for at logistikken blir mer utfordrende når vi midlertidig ikke lengre er en skole i nærområdet, og at elevene må busses til skolen. Vi ser nå at det er fler og fler som benytter seg av muligheten til reise kollektivt, noe som forhåpentligvis gir mer fleksibilitet i hverdagen.

Dette ble mye informasjon på en gang, men vi mener det er viktig at de spørsmålene som har kommet opp blir besvart, og at dette mest sannsynlig er ting mange lurer på.

Vi vil nok en gang takke dere for stor fleksibilitet og forståelse for den spesielle situasjonen vi er i, så vil det til slutt forhåpentligvis ende med et skolebygg om ikke lang tid, som vi alle kan være stolte av i nærområdet.