2 Funn av asbest ved rehabilitering av et toalett

Hei

Siste informasjon på asbestfronten på Refstad er at 2.trinnsbasen mest sannsynlig blir gjenåpnet i løpet av vinterferien. Denne basen ble stengt slik at hele kjellerlokalet med Aks-base 4 og 2 kunne bli sanert av et spesialfirma. Dette blir gjort for å sikre omkringliggende områder, også de der det ikke er påvist asbest etter omfattende målinger. Aks-base 4 vil forbli stengt til man er ferdig med rehabilitering av toalettene tilknyttet basen.

I løpet av vinterferien skal det også undersøkes etter mulige asbestforekomster på resten av skolen av et spesialfirma. Dette er helt ufarlig, men gjøres for å kartlegge om det finnes mer asbestmateriale som må saneres. Asbest i fast form er som sagt ikke helseskadelig. Som tidligere benevnt er det helt normalt at man finner rester av dette i bygninger som er så gamle, selv om det har vært omfattende rehabiliteringer tidligere. Undersøkelsene og evt. sanering utføres da rutinemessig uten noen form for forringelse av innemiljøet på skolen.

Vi vil fortløpende informere dere hvis det kommer nye opplysninger i saken.

Mvh

Magnus kristiansen