Veien videre for Refstad skole

nye refstad

Hei igjen,

Nå er det en stund siden det har tikket inn lengre info fra meg. Vi har beveget oss sakte, men sikkert, mot den magiske datoen 1. mai der det skulle bli tatt stilling til den videre skjebnen til skolebygget på Refstad. Etter lange og omfattende, men nødvendige utredninger er det nå besluttet å rive den gamle skolen og bygge ny 1-7 skole! Dette ble annonsert kl. 1400 i dag av Marthe Scharning Lund (Byråd for næring og eierskap) på Refstad skole.

Når situasjonen er som den er, er dette en beslutning som gleder alle oss som er involvert i Refstad skole. Vi ser frem til å samarbeide tett med FAU og Driftsstyret ved skolen for og utvikle nye Refstad skole til et viktig samlingspunkt i nærmiljøet for årtier fremover. FAU er foreldrenes organ der det sitter representanter fra hvert trinn på skolen. Driftsstyret er det overordnede styrende organet for skolen der det sitter representanter for foresatte, ansatte og lokale politikere,

Fordi hele nærområdet utvikles kontinuerlig, og det er planlagt en stor kommende utbygging på arealene til Bjerke travbane, er det nødvendig å omregulere tomten for å bygge en ny skole som vil ta høyde for det behovet som vil være fremover. Reguleringen er også nødvendig for en videre helhetsutvikling av hele området med boliger, idrettsanlegg og skole.

Disse reguleringene vil nødvendigvis ta noe tid, men det har blitt forsikret om at dette vil bli en prioritert sak. Som tidligere nevnt jobbes det allerede med tegninger av den nye skolen i en mulighetsstudie. Vi har fått oversendt noen fasadebilder av dette. Disse er vedlagt nederst i skrivet.

Estimert ferdigstillelse av et nytt skolebygg vil være august 2024, mot en rehabilitering som ville hatt en estimert ferdigstillelsesdato august 2023. En rehabilitering ville også blitt et økonomisk dyrere alternativ samtidig som man ikke ville fått fullgode løsninger sett opp mot moderne skoledrift.

Det vil si at vi i utgangspunktet vil tilbringe de neste 5 skoleårene på Bredtvet. Selv om vi nødvendigvis ønsker oss tilbake til nærmiljøet så fort som mulig, vil vi fra starten på skoleåret 2019-20 være fullt etablert på Bredtvet. Dvs. at uteområdene er fullt utviklet med den siste delen der det bygges amfi med tak over, flere enkeltstående lekeapparater, opparbeides stier og mer beplantning. Alt dette skal stå ferdig til skolestart og vil gjøre at vi får et fantastisk uteområde på Bredtvet.

Det er også et mål for oss å videreutvikle det eksisterende tilbudet optimalt innenfor de rammene som gjelder, og å finne måter som gjør følelsen av nærhet til Refstad skole på Bredtvet større.

I forbindelse med konklusjonen om å bygge ny skole, og det det fører med seg, vil det bli avholdt et felles informasjonsmøte for alle foreldre, der det vil stille representanter fra skolen, Undervisningsbygg og Utdanningsetaten. Dette møtet vil bli iscenesatt så fort det er praktisk mulig. Mest sannsynlig helt i slutten av mai. Dato, og hvordan dette gjennomføres praktisk vil det komme info om raskt.

Kort oppsummert er vi glade og veldig lettet over at det skal bygges ny skole, noe vi er helt overbevist om at var en riktig avgjørelse når situasjonen dessverre var som den var. Så skal vi jobbe knallhardt for å gi elvene våre et minst like bra tilbud for på Bredtvet som vi ga på gamle Refstad skole, frem til et nytt flott skolebygg er på plass. Vi vil holde dere fortløpende informert om videre utvikling i denne saken.

Mvh,

Magnus Kristiansen og resten av ledelsen ved Refstad skole