Trivselsundersøkelsen

Oslo kommune

Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden
15. oktober-15. desember 2019.