Velkommen til foresattmøter 2020!

Bannerbilde av Refstad skole på Bredtvet

1.       trinn tirsdag 28. januar

2.       trinn onsdag 12. februar

3.       trinn tirsdag 11. februar

4.       trinn tirsdag 4. februar

5.       trinn onsdag 5. februar

6.       trinn mandag 10. februar

7.       trinn i april på Frydenberg.

 

Invitasjon til foresattemøte kommer fra trinnet.