Hovedseksjon

Skolebygget på Refstad åpner ikke til skolestart

refstad

Refstad skole kan dessverre ikke åpne igjen til høsten. Derfor starter vi opp i lokaler på Bredtvet fra skolestart. Disse lokalene har, etter at Bredtvet videregående skole ble avviklet, vært brukt som avlastningsskole for en rekke skoler i rehabilitering. Denne løsningen gjør at skolen kan holdes samlet på ett sted. Dette har vært et mål for både skolen, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg i denne uheldige situasjonen.  

Elevene vil bli busset til Bredtvet. Dere vil få mer informasjon om alle praktiske detaljer rundt transport og flyttingen til Bredtvet senere.  Alle kan være trygge på at sikkerheten for elevene vil bli ivaretatt.

AKS åpner 1. august. Lokalene på Bredtvet er mest sannsynlig ikke klare til dette. Aktivitetsskolen på Refstad vil derfor låne lokaler på Løren skole fra 1. august frem til skolestart. Fra skolestart 20. august vil AKS være på Bredtvet sammen med resten av skolen.

Vi vil komme tilbake til oppmøte på 1. skoledag når praktiske detaljer rundt busstransporten er klare. Dette vil nok ta noe tid – da Undervisningbygg må finne busselskaper som har ledig kapasitet. 

Undersøkelser pågår 

Det er foreløpig uvisst hvor lenge vi må være på Bredtvet, men vi planlegger utfra at vi må være der minst ett år.  

Grunnen til at Refstad skole ble stengt 20. juni var bygningsmessige svakheter i ett av skolebyggene. Undervisningsbygg hadde da fulgt med på antatte setningsskader en stund, fordi vinduer og dører i annen etasje ble vanskelig å åpne og lukke. Undervisningsbygg forsikrer om at det ikke har vært farlig å oppholde seg i bygget mens det fortsatt var elever der, og at skolen ble stengt som en føre-var-handling.  

– Ut fra et føre-var-prinsipp ble stenging gjennomført. Skoleåret var over, og vi hadde registrert setningsskader som måtte undersøkes nærmere på ett av byggene. Da vi oppdaget setningsskadene, ble uavhengige bygningseksperter konsultert for å kontrollere bygget grundig, forteller adm. direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen.   

Det er nå klart at svakhetene ikke blir ferdig utbedret til skolestart. Undersøkelsene av bygget foregår fortsatt. Disse undersøkelsene tar tid, og det er foreløpig ikke konkludert om hvor omfattende utbedringsarbeidene vil bli. Når resultatene av disse undersøkelsene er klare, vil vi kunne si mer om hvor langvarig denne situasjonen blir.  

Det vil nå bli satt opp byggegjerder rundt hele skoleanlegget, slik at området er avstengt og det kan etableres en byggeplass for kommende arbeider.  

Skoleanlegget på Bredtvet 

Skoleanlegget på Bredtvet har adresse Bredtvetveien 2. Bredtvet videregående skole holdt til i bygget fra 1972 til 2008. Deretter ble bygget rehabilitert, og flere skoler har holdt til i bygget mens eget skolebygg har vært under rehabilitering. 

Skoleanlegget på Bredtvet er i god stand, og bygget har klasserom, grupperom, to gymsaler og nødvendige spesialrom. Det vil bli satt opp lekeapparater på uteområdet. 

Spørsmål kan stilles til: 

Kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg  

E-post: marit.thorsen@ubf.oslo.kommune.no 

Tlf951 88 886