Ny Refstad skole

Ny Refstad skole

 

Vi kan også formidle den gledelige nyheten om at skolen nå skal stå ferdig i løpet av høsten 2023 om ikke noe uforutsett skulle oppstå.

Riving av den gamle skolen vil finne sted enten rett før eller etter sommerferien i år (2020). Grunnen til at den ikke er revet tidligere er at veldig mye av inventar og bygningsmaterialer i offentlige og private bygg skal gå til ombruk. Det er også en skole i Gambia som har fått god nytte av dette. Denne ombruken av store deler av gamle Refstad skole er selvsagt svært gunstig i et miljøperspektiv, og vil heller ikke ha noe å si for fremdriften i prosjektet.

Skolen og FAU sitter svært tett på prosessen, og ser at det kommer til å bli en fantastisk flott skole som vil ivareta fremtidens opplæringsarena. Undervisningsbygg og utdanningsetaten gjør en veldig god jobb med å ivareta brukernes interesser samtidig som fremdriften er høy.

Skolen akter også å bruke plan- og byggeprosessen aktivt i undervisningen fremover, da den gir mange spennende inngangsvinkler til praktisk læring i et nært og konkret prosjekt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og tegninger når bygget har satt seg i enda større grad.