Ny e-post og postadresse fra 08.11.2018

Fra og med 8. november 2018 får skolen følgende e-postadresse og postadresse:

E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Refstad skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Hvis du skal kontakte skolen pr. e-post eller pr. post, må du fra og med den datoen benytte de nye adressene.