Ny adresse

I f.m. innføringen av nytt postbehandlingssystem, får skolen ny, sentral postadresse og e-postadresse f.o.m. 08.11.2018:

 

Postadresse:

Oslo kommune Utdanningsetaten
Refstad skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

 

E-postadresse:
postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Vår egen postboksadresse og mailadresse avvikles fra samme dato.