Innskrivning

Gutt og jente, med skoleelementer

Vi har sendt ut invitasjon med innskrivningspapirer til alle skolestartere som står på våre lister pr. dags dato, i slutten av november.  Papirene bes fylt ut og returnert til skolen enten pr. frimerkepost eller ved personlig fremmøte i Bredtvetveien 2 torsdag 9. januar mellom kl. 16.30 og 18.00, på AKS-basen i første etasje.  Representanter fra ledelsen vil da være tilstede for å besvare eventuelle spørsmål.

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart,
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole,
  • familien planlegger flytting mellom innskrivningsdato og sommeren 2020,
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen.