Innskrivning til skolestart høsten 2018

Invitasjon til dette ble sendt i slutten av uke 49/2017, til familier med adresse i vårt område. Dersom dere nylig har flyttet vil vårt inntaksområde, kan dere bli invitert av deres "gamle" skole. Møt da frem der, fyll ut skjema og informer dem om at dere har flyttet. Den skolen vil da ta dere ut av sine lister og oversende innskrivningsskjemaet til oss, og så bekrefter vi mottak av skjemaet pr. brev til dere.

Hvis dere har flyttet til vårt område fra andre kommuner og ikke mottatt invitasjon til innskrivning i Osloskolen overhodet, kan dere møte frem på innskrivningsdatoen og bli registrert da. 

Det er frivillig å møte frem på innskrivningsdagen. Hvis dere ikke har anledning til å møte frem og levere skjemaet, kan utfylt og signert skjema istedet sendes til oss så snart som mulig, på vårt postadresse Refstad skole, Postboks 638 Løren, 0507 Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at forskjeller i innskrivningsdatoer mellom de forskjellige Osloskolene ikke vil ha noen konsekvens for inntak generelt og skolebyttesøknader spesielt, da skolebytte først behandles i mai måned. Eventuelle ledige plasser tildeles da etter faste kriterier, og søknadstidspunkt er ikke et av dem.

Barn født i perioden 01.01.2013-31.03.2013 kan også skrives inn, til fremskutt skolestart - møt da frem på  innskrivningsdagen, så vil dere få nærmere informasjon og hjelp til å fylle ut nødvendige skjemaer.