Camp Hudøy 2019

camp hudøu 2019

Camp Hudøy er for 2.-7. trinn i Osloskolen (det trinnet de nå går i).

Les brosjyre

Søknadsfristen er 25. februar 2019 og alle får svar på søknaden i løpet av uke 13.