Aktivtetsskolen Refstad starter opp mandag 3. august

AKS-figur-fotball-gul

Aktivtetsskolen Refstad starter opp mandag 3. august. De elevene som er påmeldt AKS før skolestart møter på Bjerke travbane. Vi har to bussavganger på morgenen, den første avgangen er kl. 7.30 og er kun for de som har heldagsplass på AKS. Den andre avgangen er kl. 9.00.

Det er viktig å huske at bussene til Bredtvet går kl. 7.30 og 9.00 presis og at AKS ikke har mulighet til å frakte elever opp til Bredtvet etter at bussen har gått. Retur tilbake fra Bredtvet er kl. 15.00 og 16.00, der 16.00 er kun for de med heldagsplass. Bussene stopper på Bjerke travbane og barna må hentes der senest 16.30.

Det er planleggingsdag for AKS fredag 14/8, og AKS er stengt denne dagen.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. På gult nivå vil AKS ha fokus på:

·     Ingen syke skal møte på skolen
·     AKS vil ha fokus på god hygiene og forsterket renhold
·     Kontaktreduserende tiltak som at vi prøver å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming), trinnvise kohorter på Aktivitetsskolen, unngå trengsel og store samlingerog at vi tilstreber å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter*.

Program for august dagene er sendt ut på mail av baseledere. For mer info om dette, ta kontakt med baseleder for din base.