Elevfravær meldes på SMS

Skoleplattform Oslo: Lærer og elever

Refstad skole benytter nå Teletopia. Vi ønsker å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Skolen har innført bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon, men er et godt alternativ når skolen skal sende ut påminnelser og hastemeldinger. 

Foresatte skal kun benytte SMS for å melde fravær. Fravær bes meldt før kl. 08. SMS-fravær gjelder alle trinn på Refstad.

Send "LOR [klasse] [tekst]" til nr. 41716112.

Eksempel: Hvis du har en elev i 1A, sender du: 
LOR 1A Lars er borte i dag. (NB! Mellomrom mellom LOR og klasse)
Meldingen sendes til skolens fellesnummer: 41716112.

Ikke oppgi sensitive opplysninger på SMS!