Skole-hjem samarbeid

skole hjem samarbeid

Denne skal sikre at skole og foresatte har gjensidige forventninger til hverandre knyttet til tre områder; fag og læring, trygghet og trivsel samt dialog og samarbeid. Oslostandarden for skole-hjem samarbeid skal bidra til å styrke dialogen mellom foresatte, lærere og skolen, slik at forutsetningene for elevenes læring og trivsel er best mulig.

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; Trygghet og trivsel, og Dialog og samarbeid. Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

  • Hva kan du forvente av skolen?
  • Hva forventer skolen av deg som foresatt?