Miljøfyrtårn

miljøfyrtårn

Vi har som mål å bli sertifisert innen 1. juni 2018. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.  Les mer om dette på Miljøfyrtårns egen hjemmeside her https://www.miljofyrtarn.no/