Bussavganger til/fra Refstad på Bredtvet

 

Trinn Avgang fra grusbanen  
AKS 7.30  
1. og 2.  8.15  
3. og 4. 8.00  
5. 8.30  
6. og 7. 7.45  
     
     
Trinn Avgang fra skolen  
1. og 2. 13.30  
3. og 4. 13.30  
5. 14.00 ikke torsdager, da går bussen kl. 14.30, etter Fysak.
6. og 7. 13.30  
6. tr. 13.00 KUN fredager
Alle 14.30 KUN onsdager, for elever på leksehjelp.
AKS 15.30  
AKS 16.00  
AKS 16.30