Påskenøtter 2020

God påske

Fra torsdag til søndag i påsken kan dere delta på Refstad skole sine påskenøtter. Nye nøtter publiseres hver av dagene ca. klokken to. Oppgavene vil kreve ekspertise av både barn og voksne. Godt samarbeid vil derfor være viktig. Påskenøttene er laget som et lite prosjekt for å teste ut green screen ved skolen. Vi håper dere er overbærende med at kvaliteten bærer preg av at vi er nybegynnere 😀

Forklaringer på hvordan de ulike oppgavene løses finner dere både i filmklippene og i svarskjemaet som publiseres sammen med filmene. De som finner flest riktige løsningsord er med i trekning av fine premier. Lykke til alle sammen!

Episode 4:


Episode 3:


Episode 2:


Episode 1: