2D

På Refstad skole er vi så heldige å ha en byomfattende spesialavdeling for 2. trinnselever. Spesialgruppen er midlertidig. Vår spesialavdeling kalles 2D.

På avdelingen arbeider det én spesialpedagog og fire assistenter. Sakkyndig vurdering fra PPT legges til grunn for elevenes IOP (Individuell opplæringsplan), og denne omfatter hele skoledagen. Den enkelte elevs timeplan sikrer en fast struktur gjennom dagen og uka, og er ment å gi elevene forutsigbarhet og tilpasset faglig progresjon. 

Opplæringen er tilpasset den enkelte elev. Klassen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Elevene har tilhørighet til de ordinære andreklassene og deltar regelmessig i aktiviteter og opplæringssituasjoner. Elevene bruker læringsbrett i deler av undervisningen, men arbeider også mye med konkreter og øver på praktiske oppgaver. 2D er mye på tur i nærmiljøet, på turer til attraksjoner rundt om i Oslo, samt i skog og mark.