Gratis kjernetid i AKS

Akitivitetsskolen blå logo

Ved å ha 100 % plass får man bruke plassen så mye man vil, også i ferier.
Ved å ha 50 % plass har man kun 12 timer disponibelt hver uke og disse timene er fordelt på følgende måte:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2 t

2,5 t

2,5 t

2,5 t

2,5 t

 

Man kan ikke flytte timer fra en uke til en annen. Ved halvdagsplass kan man ikke benytte seg av morgenåpning. 

I 5 dagers ferier, det vil si høstferie, vinterferie og sommerferie kan man benytte halvdagsplassen mandag og onsdag (6t pr dag). Det er fordi AKS ofte er på tur, eller har andre organiserte aktiviteter, og det er ugunstig for eleven å bli hentet av foresatte midt i turen/aktiviteten.

I 3 dagers ferier, påske og jul gjør man avtale med baseleder om 1 enkeltdag.
På inneklemte dager kan man benytte seg av tilbudet fra klokken 08.00-12.00.

D
ette er føringer fra kommunen i forbindelse med innføring av gratis kjernetid i AKS. Hele bydel Bjerke har lik praksis.