Gratis AKS etter skoletid

Elever i skogen

Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet for elever på 1.–3. trinn. Tilbudet gjelder fra 1. august 2019.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

Heldagsplass til redusert pris

Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan du kjøpe heldagsplass til redusert pris. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass. (oslo.kommune.no)

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud